phone.svg+47 38 05 10 12 ⭢ BESTILL ELEKTRIKER ⭢ BESTILL BEFARING ⭢
rag.jpg

Råd og tips

Lyn ødelegger for milliarder av kroner. I løpet av de siste ti årene er det utbetalt rundt 2 milliarder kroner i erstatning etter lynnedslag i Norge.

Etter lynnedslag i 2018 ble det innmeldt 2600 skader på bygninger og innbo, ifølge Finans Norge. Sommeren er høysesong for lyn og torden. I fjor ble det registrert rundt 200 000 lyn over Norge, ifølge Meteorologisk Institutt.– Et overspenningsvern er en billig forsikring av verdier i hjemmet, men flere hundre tusen boliger er uten et slikt vern, sier Jon-Steinar Sjøvik Hanstad, teknisk direktør i Nelfo.

Her er Jon-Steinars tips: 

 • Installer overspenningsvern
 • Kjøp finvern
 • Ta ut støpsler ved tordenvær
 • Trekk ut nettverks- og antenneledninger
 • Hold sikringskapet lukket
 • Hvis sikringene er unormalt varme må elektriker kontaktes

Gode råd etter lynnedslag: 

 • Ta kontakt med en elektriker
 • Ta kontakt med forsikringsselskap
 • Sjekk indikatoren på overspenningsvernet
 • Test ut at alt utstyr fungerer som det skal
 • Støy på radio/TV kan være tegn på skade
 • Sjekk stikkontakter, koblingsbokser, brytere og kabler for synlige skader. Misfarging og/eller brente flekker kan indikere skade.
 • Kjenn etter om utstyret er unormalt varmt. Bruk syn, luktesans, hørsel og sunn fornuft!

Utstyr kan likevel gå i stykker og overspenningsvern er ingen total garanti mot skader.